کتاب های منتخب

 کسب و کار

1- خلق مدل کسب و کار/نویسنده: الکساندر استروالدر- ایو پیگنیور/ انتشارات: آریاناقلم

2- مدل کسب و کار شما/ نویسنده: تیم کلارک- الکساندر استروالدر- ایو پیگنیور/ انتشارات: آریاناقلم

3- راه اندازی کسب و کار(24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا)/ نویسنده: بیل اولت/ انتشارات: آریاناقلم

4- طراحی ارزش پیشنهادی/ نویسنده: الکساندر استروالدر- ایو پیگنیور- گرگ برناردا و آلن اسمیت/ انتشارات: آریاناقلم

5- کفش باز/ نویسنده: فیل نایت/ مترجم: شورش بشیری/ انتشارات: میلکان

6- ادبیات تبلیغ/ نویسنده: رابرت دابل بو. بلای / مترجم: منیژه شیخ جوادی/ انتشارات سیته

7- یخ شکن ها / نویسنده: تام شرایتر / مترجم: علی معتمدی/ انتشارات: رخداد کویر

8- بازاریابی عصر چهارم / نویسندگان: فیلیپ کاتلر- هرماوان کارتاجیا – ایوان ستاوان / مترجمان: دکتر احمد روستا- سجاد عبدالله پور / انتشارات : سیته

9- گاو بنفش / نویسنده: ست گادین / مترجم: سیدبهشاد یاسینی / انتشارات: فرا

خلاقیت- نوآوری و ایده پردازی

1- ایده/ نویسنده: جیم وب یانگ/ انتشارات: سیته

2- هنرمندانه بقاپید/نویسنده: آستین کلئون/ انتشارات: سیته

3- خلاقیت 20/ نویسنده: فاطمه صادقی/ انتشارات: نوآوران سینا

4- خودباوری در خلاقیت / نویسنده: تام و دیوید کلی / مترجمان:مهدی کیامهر و مرتضی خضری پور/ انتشارات:آریانا قلم

5- مگا خلاقیت / نویسنده: دکتر آندره جی. الینیکف / مترجم: مارال شیخ زاده / انتشارات:خدمات فرهنگی رسا

6- ذهن کامل نو / نویسنده: دانیل ه.پینگ / مترجم : رضا امیررحیمی / انتشارات: کندوکاو

7- شکارچی ایده/ نویسندگان: اندی بوینتون- بیل فیشر – ویلیام بول / مترجم: ع.هوشیاری/ انتشارات : رسا

8- خلاقیت / نویسنده: برایان تریسی / مترجم : وحیده قسمی / انتشارات: آبشامه

9- هنر نوآوری / نویسنده: تام کلی / مترجم: سینا قربانلو / انتشارات: مبلغان

هوش مالی

1- پدر پولدار، پدر بی پول/ نویسنده: رابرت کیوساکی/ انتشارات: طاهریان

2- چهارراه پولسازی/نویسنده: رابرت کیوساکی/ انتشارات: نیک فرجام

3- هوش مالی / نویسنده: رابرت کیوساکی / مترجم: سید امین مجابی / انتشارات: سپهر ادب